Επίγεια μέσα

“The view of a Whizzer” όχι μόνο από ψηλά.. η ομάδα μας αναλαμβάνει πλήρως τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση αλλά και το editing για οποιοδήποτε project με επίγεια μέσα τελευταίας τεχνολογίας.