Οι εναέριες λήψεις προσφέρουν τον πιο σύγχρονο τρόπο αποτύπωσης και προώθησης ακινήτων . Οι Whizzers σας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλετε οποιουδήποτε είδους ακίνητο απεικονίζοντας επιπλέον την ευρύτερη περιοχή ή προσομοιώνοντας τη θέα από όροφο σε όροφο ή και αναλόγως τον προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα προς το κοινό συμβάλλοντας στην αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στο μέγιστο.